มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบทั่วไป)
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบทั่วไป ฉบับที่ 2 (เพิ่มหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2563

สมัครเข้าเป็นนักศึกษา (สมัครได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น)

แก้ไขการสมัครเรียน