ระบบฐานข้อมูล มคอ. 3-7
   
 รหัสผู้ใช้ :  
 รหัสผ่าน :  
   
ขณะนี้กำลังปรับปรุ่งข้อมูล มคอ.5,6 !
อาจอ่านข้อมูลไม่ได้บ้าง

แจ้งเตือน : การใช้โปรแกรมนี้ ขอให้ใช้ Browser
Google Chrome หรือ Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
เพื่อลดปัญหาการทำงานของโปรแกรม ในการตรวจสอบข้อมูล

แจ้งปัญหาการใช้งานที่ E-Mail : wrs15@hotmail.com
หรือ Line Id : rooj15

* Download และ ติดตั้ง Google Chrome
* Download และ ติดตั้ง Internet Explorer Version 9
* Download และ ติดตั้ง Internet Explorer Version 10

คู่มือการใช้ระบบ
ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม กรณีใช้ Internet Explorer ต่ำกว่า 8.0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267100
[กลับไปหน้าหลัก]