รายชื่อโรงเรียนที่มีผู้สมัคร รอบโควตา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)


ลำดับรหัสชื่อโรงเรียน/คลิ๊กยืนยันการสมัครจำนวนผู้สมัครจังหวัดอำเภอ
103732วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 1กรุงเทพมหานคร คลองสามวา
201774มัธยมประชานิเวศน์ 1กรุงเทพมหานคร จตุจักร
303782แม่พระฟาติมา 1กรุงเทพมหานคร ดินแดง
402480มัธยมปุรณาวาส 1กรุงเทพมหานคร ทวีวัฒนา
501159บางกะปิ 1กรุงเทพมหานคร บางกะปิ
603786พระมารดานิจจานุเคราะห์ 1กรุงเทพมหานคร บางกะปิ
702510วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 1กรุงเทพมหานคร บางแค
802546วิทยาลัยพณิชยการบางนา 1กรุงเทพมหานคร บางนา
902490วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 1กรุงเทพมหานคร บางบอน
1003343สารสาสน์วิเทศบางบอน 6กรุงเทพมหานคร บางบอน
1100025กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1กรุงเทพมหานคร บางรัก
1202734ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1กรุงเทพมหานคร ราชเทวี
1302033ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 1กรุงเทพมหานคร สายไหม
1401794มัธยมวัดหนองจอก 1กรุงเทพมหานคร หนองจอก
1500676ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1กาญจนบุรี ท่าม่วง
1602650วิสุทธรังษี 1กาญจนบุรี ท่าม่วง
1700049กาญจนานุเคราะห์ 1กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
1801348ประชามงคล 1กาญจนบุรี หนองปรือ
1900010กมลาไสย 1กาฬสินธุ์ กมลาไสย
2000088กุฉินารายณ์ 1กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์
2101145บัวขาว 2กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์
2200191เขาวงพิทยาคาร 3กาฬสินธุ์ เขาวง
2301240บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ 3กาฬสินธุ์ นาคู
2400066กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
2503561ห้วยผึ้งพิทยา 2กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง
2600147โกสัมพีวิทยา 2กำแพงเพชร กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร
2701957ระหานวิทยา 13กำแพงเพชร กิ่งอำเภอบึงสามัคคี
2800160ขาณุวิทยา 6กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
2902223วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 1กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
3002785ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี 1กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
3103236สลกบาตรวิทยา 1กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
3200211คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 10กำแพงเพชร คลองขลุง
3302104วังแขมวิทยาคม 1กำแพงเพชร คลองขลุง
3400219คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1กำแพงเพชร คลองลาน
3500712ทุ่งทรายวิทยา 14กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา
3600898ไทรงามพิทยาคม 9กำแพงเพชร ไทรงาม
3701410ปางศิลาทองศึกษา 5กำแพงเพชร ปางศิลาทอง
3801549พรานกระต่ายพิทยาคม 13กำแพงเพชร พรานกระต่าย
3901591พิไกรวิทยา 1กำแพงเพชร พรานกระต่าย
4002030เรืองวิทย์พิทยาคม 1กำแพงเพชร พรานกระต่าย
4103622องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1กำแพงเพชร เมือง
4200069กำแพงเพชรพิทยาคม 7กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
4300354เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 9กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
4400717ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 2กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
4502088วชิรปราการวิทยาคม 9กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
4602156วัชรวิทยา 4กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
4702338วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 1กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
4802384วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 7กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
4903437หนองกองพิทยาคม 1กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
5001780มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 2กำแพงเพชร ลานกระบือ
5102021ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 4กำแพงเพชร ลานกระบือ
5202059ลานกระบือวิทยา 20กำแพงเพชร ลานกระบือ
5300367ชนบทศึกษา 2ขอนแก่น ชนบท
5400418ชุมแพศึกษา 2ขอนแก่น ชุมแพ
5501049น้ำพองศึกษา 1ขอนแก่น น้ำพอง
5603779บ้านแฮดศึกษา 1ขอนแก่น บ้านแฮด
5703642ภูผาม่าน 2ขอนแก่น ภูผาม่าน
5801700ภูเวียงวิทยาคม 2ขอนแก่น ภูเวียง
5901757มัญจาศึกษา 2ขอนแก่น มัญจาคีรี
6000155ขอนแก่นพัฒนศึกษา 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
6100156ขอนแก่นวิทยายน 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
6202385วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
6303467หนองนาคำวิทยาคม 1ขอนแก่น หนองนาคำ
6403506หนองเรือวิทยา 1ขอนแก่น หนองเรือ
6503515หนองสองห้องวิทยา 1ขอนแก่น หนองสองห้อง
6603793เทศบาลเมืองขลุง 2 1จันทบุรี เมืองขลุง
6701586พานทอง 1ชลบุรี พานทอง
6802508วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) 1ชลบุรี พานทอง
6903792ชลกันยานุกูล 1ชลบุรี เมืองชลบุรี
7000769เทคโนโลยีชลบุรี 1ชลบุรี เมืองชลบุรี
7103743อ่างศิลาพิทยาคม 2ชลบุรี เมืองชลบุรี
7200727ทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ 1ชลบุรี ศรีราชา 
7302458วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 1ชลบุรี สัตหีบ
7403790สัตหีบวิทยาคม 2ชลบุรี สัตหีบ
7503691อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1ชัยนาท มโนรมย์
7600384ชัยนาทพิทยาคม 1ชัยนาท เมืองชัยนาท
7702391วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 2ชัยนาท เมืองชัยนาท
7803548ห้วยกรดวิทยา 1ชัยนาท สรรคบุรี
7903580หันคาพิทยาคม 1ชัยนาท หันคา
8001250บ้านเป้าวิทยา 2ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์
8101085โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 2ชัยภูมิ คอนสาร
8200557ตรีประชาพัฒนศึกษา 1ชัยภูมิ เทพสถิต
8300345เจียงทองพิทยาคม 1ชัยภูมิ ภักดีชุมพล
8400032กวางโจนศึกษา 2ชัยภูมิ ภูเขียว
8501687ภูเขียว 2ชัยภูมิ ภูเขียว
8602978ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเขียว 1ชัยภูมิ ภูเขียว
8700391ชัยภูมิภักดีชุมพล 1ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
8801854เมืองพญาแลวิทยา 1ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
8900649ท่าข้ามวิทยา 1ชุมพร ท่าแซะ
9002708ศรียาภัย 1ชุมพร เมืองชุมพร
9102038ละแมวิทยา 1ชุมพร ละแม
9203260สวีวิทยา 1ชุมพร สวี
9300428เชียงของวิทยาคม 1เชียงราย เชียงของ
9400889เทิงวิทยาคม 1เชียงราย เทิง
9500437เชียงรายวิทยาคม 1เชียงราย เมืองเชียงราย
9600538ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1เชียงราย เมืองเชียงราย
9702394วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1เชียงราย เมืองเชียงราย
9803785วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ทวี เอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล 4เชียงราย เมืองเชียงราย
9901898แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1เชียงราย แม่สาย
10000431เชียงดาววิทยาคม 1เชียงใหม่ เชียงดาว
10103783วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 1เชียงใหม่ ฝาง
10200440เชียงใหม่คริสเตียน 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
10303784วารีเชียงใหม่ 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
10402545วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
10501876แม่แจ่ม 1เชียงใหม่ แม่แจ่ม
10603290สันกำแพง 1เชียงใหม่ สันกำแพง
10702092วชิราลัย 2เชียงใหม่ สารภี
10801383ปะเหลียนผดุงศิษย์ 1ตรัง ปะเหลียน
10900555ตราษตระการคุณ 1ตราด เมืองตราด
11001004นาโบสถ์พิทยาคม 1ตาก กิ่งอำเภอวังเจ้า
11102346วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 3ตาก กิ่งอำเภอวังเจ้า
11200693ท่าสองยางวิทยาคม 3ตาก ท่าสองยาง
11301261บ้านแม่อุสุวิทยา 5ตาก ท่าสองยาง
11400721ทุ่งฟ้าวิทยาคม 1ตาก บ้านตาก
11501230บ้านตาก ประชาวิทยาคาร 4ตาก บ้านตาก
11601420ป่าไม้อุทิศ 4 6ตาก พบพระ
11701507พบพระวิทยาคม 4ตาก พบพระ
11801723มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก 1ตาก เมือง
11902400วิทยาลัยเทคนิคตาก 4ตาก เมือง
12000576ตากพิทยาคม 13ตาก เมืองตาก
12100871เทศบาล 1 (กิตติขจร) 5ตาก เมืองตาก
12201444ผดุงปัญญา 13ตาก เมืองตาก
12302001ราชประชานุเคราะห์ 55 1ตาก เมืองตาก
12402123วังประจบวิทยาคม 4ตาก เมืองตาก
12503703ไฮเทคเทคโนโลยีตาก 5ตาก เมืองตาก
12600472เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1ตาก แม่ระมาด
12701873แม่จะเราวิทยาคม 4ตาก แม่ระมาด
12801889แม่ระมาดวิทยาคม 1ตาก แม่ระมาด
12900084กีฬาเทศบาลนครแม่สอด 1ตาก แม่สอด
13000530ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 2ตาก แม่สอด
13100881เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3ตาก แม่สอด
13201682ภัทรวิทยา 1ตาก แม่สอด
13301871แม่กุวิทยาคม 1ตาก แม่สอด
13401886แม่ปะวิทยาคม 6ตาก แม่สอด
13502436วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 5ตาก แม่สอด
13603220สรรพวิทยาคม 8ตาก แม่สอด
13703688อุ้มผางวิทยาคม 7ตาก อุ้มผาง
13801239บ้านนา 1นครนายก บ้านนา
13900934นครนายกวิทยาคม 1นครนายก เมืองนครนายก
14003689อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1นครพนม ธาตุพนม
14102027เรณูนครวิทยานุกูล 3นครพนม เรณูนคร
14200161ขามทะเลสอวิทยา 1นครราชสีมา ขามทะเลสอ
14301699ภู่วิทยา 1นครราชสีมา โนนแดง
14400926ธารปราสาทเพชรวิทยา 1นครราชสีมา โนนสูง
14501357ประทาย 1นครราชสีมา ประทาย
14600194เขาใหญ่พิทยาคม 1นครราชสีมา ปากช่อง
14701394ปากช่อง 2นครราชสีมา ปากช่อง
14801606พิมายวิทยา 1นครราชสีมา พิมาย
14901753มหิศราธิบดี 1นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
15002014ราชสีมาวิทยาลัย 1นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
15103383สุรนารีวิทยา ๒ 1นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
15203366สีคิ้ว(สวัสดิ์ผดุงวิทยา) 1นครราชสีมา สีคิ้ว
15303402สูงเนิน 1นครราชสีมา สูงเนิน
15403610หินดาดวิทยา 1นครราชสีมา ห้วยแถลง
15501001นาบอน 1นครศรีธรรมราช นาบอน
15603560ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 3นครสวรรค์ กิ่งอำเภอชุมตาบง
15703584หัวดงราชพรหมาภรณ์ 5นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว
15800419ชุมแสงชนูทิศ 9นครสวรรค์ ชุมแสง
15902050ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 3นครสวรรค์ ตะเคียนเลื่อน
16000579ตาคลีประชาสรรค์ 2นครสวรรค์ ตาคลี
16100632ทหารอากาศอนุสรณ์ 1นครสวรรค์ ตาคลี
16200666ท่าตะโกพิทยาคม 5นครสวรรค์ ท่าตะโก
16301114บรรพตพิสัยพิทยาคม 2นครสวรรค์ บรรพตพิสัย
16401962รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 3นครสวรรค์ บรรพตพิสัย
16503434หนองกรดพิทยาคม 2นครสวรรค์ บรรพตพิสัย
16601510พยุหะพิทยาคม 1นครสวรรค์ พยุหะคีรี
16700567ตะคร้อพิทยา 1นครสวรรค์ ไพศาลี
16801672ไพศาลีพิทยา 2นครสวรรค์ ไพศาลี
16900083กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ 5นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
17000959นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 6นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
17101631โพฒิสารศึกษา 2นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
17202410วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 8นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
17302611วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 6นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
17403169สตรีนครสวรรค์ 1นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
17503239สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 3นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
17601894แม่วงก์พิทยาคม 5นครสวรรค์ แม่วงก์
17703711เทพศาลาประชาสรรค์ 13นครสวรรค์ ลาดยาว
17802058ลาดยาววิทยาคม 3นครสวรรค์ ลาดยาว
17903474หนองบัว 2นครสวรรค์ หนองบัว
18000900ไทรน้อย 1นนทบุรี ไทรน้อย
18101541พระแม่สกลสงเคราห์ 1นนทบุรี บางบัวทอง
18203241สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1นนทบุรี ปากเกร็ด
18300950นราธิวาส 2นราธิวาส เมืองนราธิวาส
18400536ดารุสสาลาม 2นราธิวาส ระแงะ
18502668เวียงสุวรรณวิทยาคม 1นราธิวาส แว้ง
18603375สุคิรินวิทยา 1นราธิวาส สุคิริน
18701778มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1น่าน เฉลิมพระเกียรติ
18800425เชียงกลางประชาพัฒนา 1น่าน เชียงกลาง
18900687ท่าวังผาพิทยาคม 5น่าน ท่าวังผา
19001033นาหมื่นพิทยาคม 1น่าน นาหมื่น
19101387ปัว... 1น่าน ปัว
19201776มัธยมป่ากลาง 1น่าน ปัว
19301837เมืองแงง 1น่าน ปัว
19401139บ่อสวกวิทยาคาร 1น่าน เมืองน่าน
19502411วิทยาลัยเทคนิคน่าน 1น่าน เมืองน่าน
19602722ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1น่าน เมืองน่าน
19703184สตรีศรีน่าน 2น่าน เมืองน่าน
19800585ตาลชุมพิทยาคม 1น่าน เวียงสา
19903301สา... 3น่าน เวียงสา
20000612ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1น่าน สองแคว
20103209สมสนุกพิทยาคม 1บึงกาฬ ปากคาด
20202717ศรีวิไลวิทยา 1บึงกาฬ ศรีวิไล
20303403สูงเนินพิทยาคม 1บุรีรัมย์ กระสัง
20400268คูเมืองวิทยาคม 1บุรีรัมย์ คูเมือง
20500589ตูมใหญ่วิทยา 1บุรีรัมย์ คูเมือง
20603616เหลืองพนาวิทยาคม 1บุรีรัมย์ นางรอง
20701933ร่มเกล้า 1บุรีรัมย์ โนนดินแดง
20801556พลับพลาชัยพิทยาคม 1บุรีรัมย์ พลับพลาชัย
20901618พุทไธสง 1บุรีรัมย์ พุทไธสง
21002041ละหานทรายรัชดาภิเษก 3บุรีรัมย์ ละหานทราย
21100925ธารทองพิทยาคม 1บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ
21203438หนองกี่พิทยาคม 1บุรีรัมย์ หนองกี่
21303569ห้วยราชพิทยาคม 1บุรีรัมย์ ห้วยราช
21403315สามโคก 1ปทุมธานี สามโคก
21501194บางสะพานวิทยา 2ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน
21603590หัวหิน 1ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
21700595เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 1ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
21802109วังดาลวิทยาคม 1ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
21900410ชิตใจชื่น 1ปราจีนบุรี บ้านสร้าง
22001368ปราจิณราษฏรอำรุง 1ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
22101369ปราจีนกัลยาณี 1ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
22201356ประตูโพธิ์วิทยา 1ปัตตานี ยะรัง
22303788ประสานวิทยามูลนิธิ 2ปัตตานี ยะรัง
22401165บางซ้ายวิทยา 1พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย
22501683ภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) 1พระนครศรีอยุธยา ภาชี
22603407เสนา(เสนาประสิทธิ์) 1พระนครศรีอยุธยา เสนา
22700895ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 1พระนครศรีอยุธยา อุทัย
22800328จุนวิทยาคม 1พะเยา จุน
22901468ฝายกวางวิทยาคม 1พะเยา เชียงคำ
23002422วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 1พะเยา เมืองพะเยา
23101877แม่ใจวิทยาคม 1พะเยา แม่ใจ
23200006กงหราพิชากร 1พัทลุง กงหรา
23302105วังงิ้ววิทยาคม 3พิจิตร กิ่งอำเภอดงเจริญ
23401189บางลายพิทยาคม 5พิจิตร กิ่งอำเภอบึงนาราง
23503619แหลมรังวิทยาคม 3พิจิตร กิ่งอำเภอบึงนาราง
23600482ดงเจริญพิทยาคม 1พิจิตร ดงเจริญ
23700570ตะพานหิน 38พิจิตร ตะพานหิน
23800718ทุ่งโพธิ์พิทยา 2พิจิตร ตะพานหิน
23900875เทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3พิจิตร ตะพานหิน
24001142บัณฑิตศึกษาลัย 3พิจิตร ตะพานหิน
24102144วังสำโรงวังหว้า 2พิจิตร ตะพานหิน
24202839ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะพานหิน 2พิจิตร ตะพานหิน
24300183เขาทรายทับคล้อพิทยา 19พิจิตร ทับคล้อ
24402379วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้อ 6พิจิตร ทับคล้อ
24501182บางมูลนากภูมิวิทยาคม 44พิจิตร บางมูลนาก
24602110วังตะกูราษฏร์อุทิศ 3พิจิตร บางมูลนาก
24701643โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 4พิจิตร บึงนาราง
24801598พิบูลธรรมเวทวิทยา 1พิจิตร โพทะเล
24901646โพธิธรรมสุวัฒน์ 13พิจิตร โพทะเล
25002378วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 8พิจิตร โพทะเล
25103567ห้วยยาวพิทยาคม 1พิจิตร โพทะเล
25200498ดงเสือเหลืองพิทยาคม 3พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง
25302972ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 1พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง
25403221สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง
25500882เทศบาลบ้านปากทาง 7พิจิตร เมืองพิจิตร
25601594พิจิตรพิทยาคม 46พิจิตร เมืองพิจิตร
25701826เมธีพิทยา 5พิจิตร เมืองพิจิตร
25802098วังกรดพิทยา 1พิจิตร เมืองพิจิตร
25902425วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 70พิจิตร เมืองพิจิตร
26002573วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 5พิจิตร เมืองพิจิตร
26103007ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิจิตร 1พิจิตร เมืองพิจิตร
26203232สระหลวงพิทยาคม 44พิจิตร เมืองพิจิตร
26303583หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 3พิจิตร เมืองพิจิตร
26402087วชิรบารมีพิทยาคม 15พิจิตร วชิรบารมี
26502136วังโมกข์พิทยาคม 3พิจิตร วชิรบารมี
26602114วังทรายพูนวิทยา 4พิจิตร วังทรายพูน
26703302สากเหล็กวิทยา 16พิจิตร สากเหล็ก
26800068กำแพงดินพิทยาคม 6พิจิตร สามง่าม
26901072เนินปอรังนกชนูทิศ 1พิจิตร สามง่าม
27002354วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 1พิจิตร สามง่าม
27103316สามง่ามชนูปถัมภ์ 17พิจิตร สามง่าม
27203520หนองโสนพิทยาคม 9พิจิตร สามง่าม
27300404ชาติตระการวิทยา 18พิษณุโลก ชาติตระการ
27401243บ้านน้ำจวง 1พิษณุโลก ชาติตระการ
27501262บ้านร่มเกล้า 2พิษณุโลก ชาติตระการ
27602819ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชาติตระการ 1พิษณุโลก ชาติตระการ
27703249สวนเมี่ยงวิทยา 3พิษณุโลก ชาติตระการ
27800930นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 11พิษณุโลก นครไทย
27900933นครไทย 37พิษณุโลก นครไทย
28000935นครบางยางพิทยาคม 6พิษณุโลก นครไทย
28101002นาบัววิทยา 3พิษณุโลก นครไทย
28201135บ่อโพธิ์วิทยา 3พิษณุโลก นครไทย
28301912ยางโกลนวิทยา 6พิษณุโลก นครไทย
28401985ราชประชานุเคราะห์ 23 2พิษณุโลก นครไทย
28502248วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 8พิษณุโลก นครไทย
28602735ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 4พิษณุโลก นครไทย
28700901ไทรย้อยพิทยาคม 1พิษณุโลก เนินมะปราง
28801074เนินมะปรางศึกษาวิทยา 12พิษณุโลก เนินมะปราง
28902130วังโพรงพิทยาคม 2พิษณุโลก เนินมะปราง
29001156บางกระทุ่มพิทยาคม 19พิษณุโลก บางกระทุ่ม
29100421ชุมแสงสงคราม(อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) 1พิษณุโลก บางระกำ
29201185บางระกำวิทยศึกษา 20พิษณุโลก บางระกำ
29301249บ้านปลักแรด 1พิษณุโลก บางระกำ
29401352ประชาสงเคราะห์วิทยา 11พิษณุโลก บางระกำ
29502498วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 10พิษณุโลก บางระกำ
29602905ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระกำ 4พิษณุโลก บางระกำ
29700486ดงประคำพิทยาคม 1พิษณุโลก พรหมพิราม
29801521พรหมพิรามวิทยา 35พิษณุโลก พรหมพิราม
29902134วังมะด่านพิทยาคม 4พิษณุโลก พรหมพิราม
30003660อินทุภูติพิทยา 1พิษณุโลก พรหมพิราม
30100085กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 5พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
30200319จ่านกร้อง 62พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
30300349เฉลิมขวัญสตรี 28พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
30400465เซนต์นิโกลาส 7พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
30500509ดอนทองวิทยา 8พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
30600594เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 65พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
30700668ท่าทองพิทยาคม 9พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
30801127บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
30901200บ้านกร่างวิทยาคม 8พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
31001445ผดุงราษฎร์ 19พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
31101609พิษณุโลกพิทยาคม 37พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
31201614พุทธชินราชพิทยา 75พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
31301724มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก 6พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
31401728มหาวิทยาลัยนเรศวร 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
31501742มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 11พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
31602002มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 2พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
31702120วังน้ำคู้ศึกษา 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
31802426วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 114พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
31902457วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 7พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
32002547วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 16พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
32102574วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 14พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
32202614วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก 9พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
32302617วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 152พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
32402641วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
32503008ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิษณุโลก 14พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
32600624ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 2พิษณุโลก วังทอง
32701054น้ำรินพิทยาคม 2พิษณุโลก วังทอง
32801076เนินสะอาดวิทยาคม 1พิษณุโลก วังทอง
32901202บ้านกลางพิทยาคม 9พิษณุโลก วังทอง
33002115วังทองพิทยาคม 44พิษณุโลก วังทอง
33103064ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังทอง 1พิษณุโลก วังทอง
33203491หนองพระพิทยา 5พิษณุโลก วังทอง
33300237คันโช้งพิทยาคม 2พิษณุโลก วัดโบสถ์
33402174วัดโบสถ์ศึกษา 15พิษณุโลก วัดโบสถ์
33501413ป่าเด็งวิทยา 1เพชรบุรี แก่งกระจาน
33601931โยธินบูรณะ เพชรบุรี 1เพชรบุรี เขาย้อย
33701522พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี
33800273แคมป์สนวิทยาคม 6เพชรบูรณ์ เขาค้อ
33901214บ้านเข็กน้อย 11เพชรบูรณ์ เขาค้อ
34001936ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1เพชรบูรณ์ เขาค้อ
34100366ชนแดนวิทยาคม 2เพชรบูรณ์ ชนแดน
34200480ดงขุยวิทยาคม 6เพชรบูรณ์ ชนแดน
34302230วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 9เพชรบูรณ์ ชนแดน
34402489วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ 6เพชรบูรณ์ ชนแดน
34503411เสรีศึกษา 3เพชรบูรณ์ ชนแดน
34601219บ้านโคกมน 4เพชรบูรณ์ น้ำหนาว
34701266บ้านวังกวาง 1เพชรบูรณ์ น้ำหนาว
34801274บ้านห้วยลาด 3เพชรบูรณ์ น้ำหนาว
34901293บึงสามพันวิทยาคม 9เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
35002127วังพิกุลพิทยาคม 1เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
35102525วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 1เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
35202155วัชรชัย 3เพชรบูรณ์ เมือง
35300467เซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์ 1เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
35400877เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
35501623เพชรพิทยาคม 24เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
35602004ราชประชานุเคราะห์ 57 2เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
35702207วิทยานุกูลนารี 18เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
35802428วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 18เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
35903242สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
36003625องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
36102124วังโป่งพิทยาคม 1เพชรบูรณ์ วังโป่ง
36202126วังโป่งศึกษา 18เพชรบูรณ์ วังโป่ง
36301067นิยมศิลป์อนุสรณ์ 18เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี
36401024นาสนุ่นวิทยาคม 3เพชรบูรณ์ ศรีเทพ
36502686ศรีเทพประชาสรรค์ 1เพชรบูรณ์ ศรีเทพ
36600664ท่าด้วงพิทยาคม 1เพชรบูรณ์ หนองไผ่
36700983นาเฉลียงพิทยาคม 3เพชรบูรณ์ หนองไผ่
36801625เพชรละครวิทยา 5เพชรบูรณ์ หนองไผ่
36903489หนองไผ่ 40เพชรบูรณ์ หนองไผ่
37001267บ้านสงเปลือย 1เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
37101864เมืองราดวิทยาคม 5เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
37203133ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มเก่า 1เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
37303543หล่มเก่าพิทยาคม 37เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
37400054กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 3เพชรบูรณ์ หล่มสัก
37500326จิตพิมล 1เพชรบูรณ์ หล่มสัก
37600587ติ้ววิทยาคม 5เพชรบูรณ์ หล่มสัก
37701451ผาแดงวิทยาคม 1เพชรบูรณ์ หล่มสัก
37801822เมตตาชนูปถัมภ์ 3เพชรบูรณ์ หล่มสัก
37901823เมตตาวิทยา 5เพชรบูรณ์ หล่มสัก
38001831เมืองกลางวิทยาคม 3เพชรบูรณ์ หล่มสัก
38102034ฤทัยทิพย์ 1เพชรบูรณ์ หล่มสัก
38202680ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2เพชรบูรณ์ หล่มสัก
38303539หน้าศูนย์เครื่องมือกล 3เพชรบูรณ์ หล่มสัก
38403541หยกฟ้า 1เพชรบูรณ์ หล่มสัก
38503545หล่มสักวิทยาคม 43เพชรบูรณ์ หล่มสัก
38602644วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 2แพร่ เด่นชัย
38700854เทพพิทักษ์วิทยา 1แพร่ เมืองแพร่
38801019นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 5แพร่ เมืองแพร่
38902429วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 1แพร่ เมืองแพร่
39002619วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 3แพร่ เมืองแพร่
39103562ห้วยม้าวิทยาคม 1แพร่ เมืองแพร่
39201943ร้องกวางอนุสรณ์ 1แพร่ ร้องกวาง
39302035ลองวิทยา 3แพร่ ลอง
39403271สองพิทยาคม 2แพร่ สอง
39503404สูงเม่นชนูปถัมภ์ 1แพร่ สูงเม่น
39600413ชื่นชมพิทยาคาร 1มหาสารคาม กิ่งอำเภอชื่นชม
39700148โกสุมวิทยาสรรค์ 1มหาสารคาม โกสุมพิสัย
39801442ผดุงนารี 1มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
39903775สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
40003338สารคามพิทยาคม 1มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
40100254คำสร้อยพิทยาสรรค์ 1มุกดาหาร นิคมคำสร้อย
40201458ผึ่งแดดวิทยาคาร 1มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
40301820มุกดาหาร 1มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
40401555พลังราษฏร์พิทยาสรรพ์ 1มุกดาหาร หนองสูง
40501421ปายวิทยาคาร 1แม่ฮ่องสอน ปาย
40601983ราชประชานุเคราะห์ 21 2แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย
40700235ค้อวังวิทยาคม 1ยโสธร ค้อวัง
40800241คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1ยโสธร คำเขื่อนแก้ว
40900427เชียงขวัญพิทยาคม 1ร้อยเอ็ด กิ่งอำเภอเชียงขวัญ
41000317จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 2ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย
41100297จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน
41202689ศรีธวัชวิทยาลัย 1ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี
41301658โพนทองพัฒนาวิทยา 2ร้อยเอ็ด โพนทอง
41402720ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 2ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ
41503648อาจสามารถวิทยา 1ร้อยเอ็ด อาจสามารถ
41601065นิคมวิทยา 1ระยอง กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา
41700407ชำนาญสามัคคีวิทยา 1ระยอง แกลง
41802412วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 1ระยอง บ้านค่าย
41901375ปลวกแดงพิทยาคม 1ระยอง ปลวกแดง
42000360เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1ระยอง เมืองระยอง
42100278โคกเจริญวิทยา 3ลพบุรี โคกเจริญ
42200289โคกสำโรงวิทยา 3ลพบุรี โคกสำโรง
42300386ชัยบาดาลพิทยาคม 2ลพบุรี ชัยบาดาล
42400387ชัยบาดาลวิทยา 2ลพบุรี ชัยบาดาล
42500696ท่าหลวงวิทยาคม 1ลพบุรี ท่าหลวง
42601426ปิยะบุตร์ 1ลพบุรี บ้านหมี่
42700484ดงตาลวิทยา 2ลพบุรี เมืองลพบุรี
42801532พระนารายณ์ 2ลพบุรี เมืองลพบุรี
42901349ประชารัฐธรรมคุณ 2ลำปาง งาว
43001351ประชาราชวิทยา 1ลำปาง งาว
43100622เถินวิทยา 1ลำปาง เถิน
43202664เวียงมอกวิทยา 1ลำปาง เถิน
43302625วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 1ลำปาง เมืองลำปาง
43403787วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 1ลำปาง แม่เมาะ
43502153วังเหนือวิทยา 1ลำปาง วังเหนือ
43603410เสริมงามวิทยาคม 2ลำปาง เสริมงาม
43700740ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1ลำพูน ทุ่งหัวช้าง
43801988ราชประชานุเคราะห์ 26 1ลำพูน ป่าซาง
43903246ส่วนบุญโญปถัมภ์ 1ลำพูน เมืองลำพูน
44001879แม่ตืนวิทยา 1ลำพูน ลี้
44100429เชียงคาน 1เลย เชียงคาน
44201524พระแก้วอาสาวิทยา 2เลย ด่านซ้าย
44302723ศรีสองรักษ์วิทยา 7เลย ด่านซ้าย
44400686ท่าลี่วิทยา 5เลย ท่าลี่
44500985นาด้วงวิทยา 2เลย นาด้วง
44601036นาแห้ววิทยา 2เลย นาแห้ว
44703293สันติวิทยาสรรพ์ 1เลย ผาขาว
44801684ภูกระดึงวิทยาคม 1เลย ภูกระดึง
44901697ภูเรือวิทยา 8เลย ภูเรือ
45001715มหาไถ่ศึกษาเลย 1เลย เมืองเลย
45102080เลยพิทยาคม 4เลย เมืองเลย
45202082เลยอนุกูลวิทยา 3เลย เมืองเลย
45302626วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 1เลย เมืองเลย
45402719ศรีสงครามวิทยา 4เลย วังสะพุง
45500040กันทรลักษ์วิทยา 1ศรีสะเกษ กันทรลักษ์
45600107กุดเสลาวิทยาคม 1ศรีสะเกษ กันทรลักษ์
45701291บึงมะลูวิทยา 1ศรีสะเกษ กันทรลักษ์
45800044กันทรารมณ์ 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์
45902685ศรีตระกูลวิทยา 1ศรีสะเกษ ขุขันธ์
46001366ปรางค์กู่ 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่
46101563พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1ศรีสะเกษ ปรางค์กู่
46203716วัดหลวงวิทยา 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
46302726ศรีสะเกษวิทยาลัย 2ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
46401913ยางชุมน้อยพิทยาคม 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย
46500067กำแพง 1ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย
46600527ด่านม่วงคำพิทยาคม 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ
46703160สกลราชวิทยานุกูล 2สกลนคร เมืองสกลนคร
46801690ภูดินแดงวิทยา 2สกลนคร วานรนิวาส
46900593เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1สกลนคร สว่างแดนดิน
47001717มหาวชิราวุธ 1สงขลา เมืองสงขลา
47101495พณิชยการหาดใหญ่ 1สงขลา หาดใหญ่
47200227ควนโดนวิทยา 1สตูล ควนโดน
47300690ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1สตูล ทุ่งหว้า
47401180บางพลีราษฏร์บำรุง 1สมุทรปราการ บางพลี
47503740บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1สมุทรปราการ บางเสาธง
47601796มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 1สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
47703791วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 1สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
47802131วังไพรวิทยาคม 1สระแก้ว กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์
47901209บ้านแก้งวิทยา 1สระแก้ว เมืองสระแก้ว
48003226สระแก้ว 6สระแก้ว เมืองสระแก้ว
48100457ซับนกแก้ววิทยา 1สระแก้ว วัฒนานคร
48203789พวงคราม 1สระแก้ว อรัญประเทศ
48303634อรัญประเทศ 1สระแก้ว อรัญประเทศ
48401186บางระจันวิทยา 1สิงห์บุรี บางระจัน
48503659อินทร์บุรี 1สิงห์บุรี อินทร์บุรี
48600005กงไกรลาศวิทยา 8สุโขทัย กงไกรลาศ
48700149ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 7สุโขทัย กงไกรลาศ
48803463หนองตูมวิทยา 1สุโขทัย กงไกรลาศ
48900257คีรีมาศพิทยาคม 9สุโขทัย คีรีมาศ
49000735ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 11สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม
49101227บ้านด่านลานหอยวิทยา 16สุโขทัย บ้านด่านลานหอย
49200885เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) 10สุโขทัย เมืองสุโขทัย
49301268บ้านสวนวิทยาคม 4สุโขทัย เมืองสุโขทัย
49401915ยางซ้ายพิทยาคม 3สุโขทัย เมืองสุโขทัย
49502073ลิไทพิทยาคม 5สุโขทัย เมืองสุโขทัย
49602462วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 16สุโขทัย เมืองสุโขทัย
49702537วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 4สุโขทัย เมืองสุโขทัย
49802631วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 69สุโขทัย เมืองสุโขทัย
49903374สุโขทัยวิทยาคม 66สุโขทัย เมืองสุโขทัย
50003663อุดมดรุณี 23สุโขทัย เมืองสุโขทัย
50102691ศรีนคร 6สุโขทัย ศรีนคร
50200658ท่าชัยวิทยา 5สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
50301208บ้านแก่งวิทยา 3สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
50401841เมืองเชลียง 10สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
50502314วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 2สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
50601263บ้านไร่พิทยาคม 9สุโขทัย ศรีสำโรง
50702315วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 2สุโขทัย ศรีสำโรง
50802729ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 28สุโขทัย ศรีสำโรง
50900886เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 9สุโขทัย สวรรคโลก
51001802มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 10สุโขทัย สวรรคโลก
51102371วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 1สุโขทัย สวรรคโลก
51203251สวรรค์อนันต์วิทยา 30สุโขทัย สวรรคโลก
51303487หนองปลาหมอวิทยาคม 1สุโขทัย สวรรคโลก
51400011กรรณสูตศึกษาลัย 3สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
51500055กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
51603272สองพี่น้องวิทยา 1สุพรรณบุรี สองพี่น้อง
51701799มัธยมวิภาวดี 1สุราษฎร์ธานี กิ่งอำเภอวิภาวดี
51803357สินรินทร์วิทยา 1สุรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
51900305จอมพระประชาสรรค์ 1สุรินทร์ จอมพระ
52002060ลานทรายพิทยาคม 1สุรินทร์ ท่าตูม
52102019รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
52202740ศีขรภูมิพิสัย 1สุรินทร์ ศรีขรภูมิ
52303553ห้วยจริงวิทยา 1สุรินทร์ ศรีขรภูมิ
52403288สังขะ 2สุรินทร์ สังขะ
52503347สำโรงทาบวิทยาคม 1สุรินทร์ สำโรงทาบ
52600464เซกา 3หนองคาย เซกา
52702682ศรีชมภูวิทยา 2หนองคาย โซ่พิสัย
52801286บึงโขงหลงวิทยาคม 1หนองคาย บึงโขงหลง
52901390ปากคาดพิทยาคม 1หนองคาย ปากคาด
53001512พรเจริญวิทยา 1หนองคาย พรเจริญ
53100415ชุมพลโพนพิสัย 4หนองคาย โพนพิสัย
53200477เซิมพิทยาคม 2หนองคาย โพนพิสัย
53301330ปทุมเทพวิทยาคาร 1หนองคาย เมืองหนองคาย
53401587พานพร้าว 1หนองคาย ศรีเชียงใหม่
53503289สังคมวิทยา 2หนองคาย สังคม
53600255คำแสนวิทยาสรรค์ 1หนองบัวลำภู นากลาง
53700097กุดดู่พิทยาคม 1หนองบัวลำภู โนนสัง
53802697ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง
53901195บางเสด็จวิทยาคม 1อ่างทอง ป่าโมก
54002473วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 1อ่างทอง เมืองอ่างทอง
54103190สตรีอ่างทอง 3อ่างทอง เมืองอ่างทอง
54203646อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1อ่างทอง เมืองอ่างทอง
54303425แสวงหาวิทยาคม 1อ่างทอง แสวงหา
54400405ชานุมานวิทยาคม 1อำนาจเจริญ ชานุมาน
54503324สามพาดพิทยาคาร 1อุดรธานี กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
54600111กุมภวาปี 1อุดรธานี กุมภวาปี
54700455ไชยวานวิทยา 1อุดรธานี ไชยวาน
54801057น้ำโสมพิทยาคม 1อุดรธานี น้ำโสม
54903677อุดรพิทยานุกูล 1อุดรธานี เมืองอุดรธานี
55000087กุงเจริญพิทยาคม 1อุดรธานี ศรีธาตุ
55102690ศรีธาตุพิทยาคม 1อุดรธานี ศรีธาตุ
55200634ทองแสนขันวิทยา 2อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน
55300672ท่าปลาประชาอุทิศ 1อุตรดิตถ์ ท่าปลา
55401047น้ำปาดชนูปถัมภ์ 7อุตรดิตถ์ น้ำปาด
55503261สหคริสเตียน 2อุตรดิตถ์ น้ำปาด
55601220บ้านโคกวิทยาคม 5อุตรดิตถ์ บ้านโคก
55701039นาอินวิทยาคม 10อุตรดิตถ์ พิชัย
55801221บ้านโคนพิทยา 2อุตรดิตถ์ พิชัย
55901595พิชัย 31อุตรดิตถ์ พิชัย
56002290วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 5อุตรดิตถ์ พิชัย
56102965ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิชัย 1อุตรดิตถ์ พิชัย
56201674ฟากท่าวิทยา 3อุตรดิตถ์ ฟากท่า
56300592เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 3อุตรดิตถ์ เมือง
56402534วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 4อุตรดิตถ์ เมือง
56500704ทุ่งกะโล่วิทยา 1อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
56602476วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 10อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
56702595วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 2อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
56802638วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 14อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
56903679อุตรดิตถ์ 3อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
57003680อุตรดิตถ์ดรุณี 12อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
57102046ลับแลพิทยาคม 1อุตรดิตถ์ ลับแล
57200643ทัพทันอนุสรณ์ 6อุทัยธานี ทัพทัน
57302478วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 1อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี
57403464หนองเต่าวิทยา 1อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี
57503685อุทัยวิทยาคม 1อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี
57601945ร่องตาทีวิทยา 2อุทัยธานี ลานสัก
57702062ลานสักวิทยา 2อุทัยธานี ลานสัก
57803256สว่างอารมณ์วิทยาคม 1อุทัยธานี สว่างอารมณ์
57900057กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 1อุทัยธานี หนองขาหย่าง
58003455หนองฉางวิทยา 5อุทัยธานี หนองฉาง
58100172ขุมคำวิทยาคาร 1อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น
58201027นาสะไมพิทยาคม 1อุบลราชธานี ตระการพืชผล
58300426เชียงแก้วพิทยาคม 1อุบลราชธานี ตาลสุม
58426
[ ไปหน้าหลัก ]