มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบที่ 2 โควตา)
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2566


ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
สมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ (รอบที่ 2 โควตา)
แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ (รอบที่ 2 โควตา)
ยืนยันการสมัคร สำหรับโรงเรียน (รอบที่ 2 โควตา)
(คู่มือ) ยืนยันการสมัคร สำหรับโรงเรียน (รอบที่ 2 โควตา)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทร. 055 - 267050 และ 055 - 267000 ต่อ 8785 - 8788