มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน)
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2566
 
  1. ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน)
  2. สมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ (รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน)
  3. แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ (รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน)
  4. ยืนยันการสมัคร สำหรับโรงเรียน (รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน)
  5. (คู่มือ) ยืนยันการสมัคร สำหรับโรงเรียน (รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267050 และ 055-267000 ต่อ 8785-8788