รายชื่อโรงเรียนที่มีผู้สมัคร รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)


ลำดับรหัสชื่อโรงเรียน/คลิ๊กยืนยันการสมัครจำนวนผู้สมัครจังหวัดอำเภอ
104072เจ้าพระยาวิทยาคม 2กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
203954ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ 1กรุงเทพมหานคร แขวงทวีวัฒนา
304070ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 1กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน
404077วิทยาลัยพณิชยการบางนา 1กรุงเทพมหานคร บางนา
504075มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 1กรุงเทพมหานคร พระนคร
604069วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 1กรุงเทพมหานคร พระนคร
704011มัธยมวัดหนองจอก 1กรุงเทพมหานคร หนองจอก
804019บัวขาว 1กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์
901704ระหานวิทยา 5กำแพงเพชร กิ่งอำเภอบึงสามัคคี
1000129ขาณุวิทยา 3กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
1100258โค้งไผ่วิทยา 1กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
1200179คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 1กำแพงเพชร คลองขลุง
1301824วังแขมวิทยาคม 8กำแพงเพชร คลองขลุง
1400187คลองลานวิทยา 1กำแพงเพชร คลองลาน
1500632ทุ่งทรายวิทยา 4กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา
1600792ไทรงามพิทยาคม 4กำแพงเพชร ไทรงาม
1701372พรานกระต่ายพิทยาคม 5กำแพงเพชร พรานกระต่าย
1800055กำแพงเพชรพิทยาคม 3กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
1900171คณฑีพิทยาคม 1กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
2000315เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 2กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
2100822นครไตรตรึงษ์ 3กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
2201811วชิรปราการวิทยาคม 2กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
2301832วังตะเคียนประชานุสรณ์ 1กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
2401877วัชรวิทยา 1กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
2502082วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 1กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
2601752ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 8กำแพงเพชร ลานกระบือ
2701782ลานกระบือวิทยา 8กำแพงเพชร ลานกระบือ
2802304ศรีกระนวนวิทยาคม 1ขอนแก่น กระนวน
2904071น้ำพองศึกษา 1ขอนแก่น น้ำพอง
3003991เมืองพลพิทยาคม 1ขอนแก่น พล
3103966ภูเวียงวิทยาคม 4ขอนแก่น ภูเวียง
3203962แก่นนครวิทยาลัย 1ขอนแก่น เมือง
3304079ศรีหนองกาววิทยา 1ขอนแก่น หนองสองห้อง
3403876วัดโสธรวรารามวรวิหาร 1ฉะเชิงเทรา เมือง
3503939โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1ชลบุรี บางละมุง
3604068ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) 1ชลบุรี ศรีราชา
3702347ศรีสโมสรวิทยา 1ชัยนาท กิ่งอำเภอหนองมะโมง
3803361สาครพิทยาคม 2ชัยนาท มโนรมย์
3903702อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 3ชัยนาท มโนรมย์
4000344ชัยนาทพิทยาคม 2ชัยนาท เมืองชัยนาท
4102088วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 2ชัยนาท เมืองชัยนาท
4200230คุรุประชาสรรค์ 1ชัยนาท สรรคบุรี
4300958โนนกอกวิทยา 1ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์
4401109บ้านเป้าวิทยา 1ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์
4500895นายางกลักพิทยาคม 4ชัยภูมิ เทพสถิต
4601496ภูเขียว 2ชัยภูมิ ภูเขียว
4701606เมืองพญาแลวิทยา 1ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
4803508หนองบัวแดงวิทยา 1ชัยภูมิ หนองบัวแดง
4900783เทิงวิทยาคม 1เชียงราย เทิง
5004014องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1เชียงราย เมือง
5102286เวียงแก่นวิทยาคม 2เชียงราย เวียงแก่น
5202246วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
5302045วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 1เชียงใหม่ สันป่าตอง
5403355สันป่าตองวิทยาคม 1เชียงใหม่ สันป่าตอง
5500616ท่าสองยางวิทยาคม 4ตาก ท่าสองยาง
5601097บ้านตาก ประชาวิทยาคาร 7ตาก บ้านตาก
5703853ป่าไม้อุทิศ 4 3ตาก พบพระ
5801340พบพระวิทยาคม 12ตาก พบพระ
5900510ตากพิทยาคม 5ตาก เมืองตาก
6003849เทศบาล 1 (กิตติขจร) 11ตาก เมืองตาก
6101280ผดุงปัญญา 5ตาก เมืองตาก
6201871วังหินกิตติวิทยาคม 1ตาก เมืองตาก
6301623แม่จะเราวิทยาคม 5ตาก แม่ระมาด
6403846เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4ตาก แม่สอด
6503896ภัทรวิทยา 1ตาก แม่สอด
6601621แม่กุวิทยาคม 3ตาก แม่สอด
6701636แม่ปะวิทยาคม 1ตาก แม่สอด
6801997วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 2ตาก แม่สอด
6903284สรรพวิทยาคม 3ตาก แม่สอด
7001657ยกกระบัตรวิทยาคม 1ตาก สามเงา
7103369สามเงาวิทยาคม 6ตาก สามเงา
7204074บ้านกล้อทอ 3ตาก อุ้มผาง
7303699อุ้มผางวิทยาคม 2ตาก อุ้มผาง
7401474โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา 1นครพนม โพนสวรรค์
7500828นครพนมวิทยาคม 2นครพนม เมืองนครพนม
7603412สีดาวิทยา 1นครราชสีมา กิ่งอำเภอสีดา
7700277จักราชวิทยา 1นครราชสีมา จักราช
7800404โชคชัยสามัคคี 1นครราชสีมา โชคชัย
7901027บัวใหญ่ 1นครราชสีมา บัวใหญ่
8001128บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1นครราชสีมา บ้านเหลื่อม
8101225ปักธงชัยประชานิรมิต 1นครราชสีมา ปักธงชัย
8204067เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร 4นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
8301426พุดซาพิทยาคม 1นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
8402102วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
8500323เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ จ.นครศรีธรรมราช 1นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ
8602501ศูนย์การศึกษานอกระบบฯอำเภอเก้าเลี้ยว 1นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว
8700376ชุมแสงชนูทิศ 10นครสวรรค์ ชุมแสง
8800513ตาคลีประชาสรรค์ 1นครสวรรค์ ตาคลี
8900558ทหารอากาศอนุสรณ์ 1นครสวรรค์ ตาคลี
9000501ตะคร้อพิทยา 2นครสวรรค์ ไพศาลี
9101482ไพศาลีพิทยา 5นครสวรรค์ ไพศาลี
9201822วังข่อยพิทยา 1นครสวรรค์ ไพศาลี
9304027เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
9400848นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 3นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
9501781ลาดยาววิทยาคม 3นครสวรรค์ ลาดยาว
9600794ไทรน้อย 2นนทบุรี ไทรน้อย
9700883นาน้อย 1น่าน นาน้อย
9800881น่านนคร 1น่าน ภูเพียง
9904059นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1น่าน เมืองน่าน
10003251สตรีศรีน่าน 1น่าน เมืองน่าน
10100016กระสังพิทยาคม 1บุรีรัมย์ กระสัง
10200523ตูมใหญ่วิทยา 1บุรีรัมย์ คูเมือง
10303398สิงหวิทยาคม 1บุรีรัมย์ นางรอง
10400890นาโพธิ์พิทยาคม 1บุรีรัมย์ นาโพธิ์
10501431พุทไธสง 1บุรีรัมย์ พุทไธสง
10603257สตึก 1บุรีรัมย์ สตึก
10703387สายปัญญารังสิต 1ปทุมธานี ธัญบุรี
10801176ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
10900843นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 2ปทุมธานี ลำลูกกา
11004076วัดป่าคาเจริญวิทยา 1พระนครศรีอยุธยา บางไทร
11101909วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1พระนครศรีอยุธยา วังน้อย
11200423ดงเจนวิทยาคม 1พะเยา กิ่งอำเภอภูกามยาว
11300444ดอกคำใต้วิทยาคม 2พะเยา ดอกคำใต้
11400135ขุนควรวิทยาคม 1พะเยา ปง
11501387พะเยาพิทยาคม 1พะเยา เมืองพะเยา
11603246สตรีพัทลุง 3พัทลุง เมืองพัทลุง
11701060บางลายพิทยาคม 2พิจิตร กิ่งอำเภอบึงนาราง
11803646แหลมรังวิทยาคม 2พิจิตร กิ่งอำเภอบึงนาราง
11900424ดงเจริญพิทยาคม 4พิจิตร ดงเจริญ
12000504ตะพานหิน 26พิจิตร ตะพานหิน
12100638ทุ่งโพธิ์พิทยา 1พิจิตร ตะพานหิน
12203711วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ 6พิจิตร ตะพานหิน
12300152เขาทรายทับคล้อพิทยา 6พิจิตร ทับคล้อ
12401054บางมูลนากภูมิวิทยาคม 19พิจิตร บางมูลนาก
12501454โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 4พิจิตร บึงนาราง
12601457โพธิธรรมสุวัฒน์ 5พิจิตร โพทะเล
12703285สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 6พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง
12803724เทศบาลบ้านปากทาง 7พิจิตร เมืองพิจิตร
12901410พิจิตรพิทยาคม 18พิจิตร เมืองพิจิตร
13002119วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 19พิจิตร เมืองพิจิตร
13103296สระหลวงพิทยาคม 18พิจิตร เมืองพิจิตร
13201810วชิรบารมีพิทยาคม 9พิจิตร วชิรบารมี
13301835วังทรายพูนวิทยา 3พิจิตร วังทรายพูน
13403358สากเหล็กวิทยา 58พิจิตร สากเหล็ก
13500054กำแพงดินพิทยาคม 8พิจิตร สามง่าม
13603368สามง่ามชนูปถัมภ์ 2พิจิตร สามง่าม
13703551หนองโสนพิทยาคม 4พิจิตร สามง่าม
13803039ศูนย์การศึกษานอกระบบฯอำเภอวังทรายพูน 1พิจิตร อำเภอวังทรายพูน
13900361ชาติตระการวิทยา 27พิษณุโลก ชาติตระการ
14003948บ้านร่มเกล้า 1พิษณุโลก ชาติตระการ
14103311สวนเมี่ยงวิทยา 13พิษณุโลก ชาติตระการ
14200821นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 3พิษณุโลก นครไทย
14300824นครไทย 20พิษณุโลก นครไทย
14400826นครบางยางพิทยาคม 6พิษณุโลก นครไทย
14501030บางกลางท่าวพิทยาคม 4พิษณุโลก นครไทย
14601725ราชประชานุเคราะห์ 23 1พิษณุโลก นครไทย
14702359ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 16พิษณุโลก นครไทย
14800952เนินมะปรางศึกษาวิทยา 14พิษณุโลก เนินมะปราง
14901851วังโพรงพิทยาคม 2พิษณุโลก เนินมะปราง
15001029บางกระทุ่มพิทยาคม 12พิษณุโลก บางกระทุ่ม
15100378ชุมแสงสงคราม(อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) 2พิษณุโลก บางระกำ
15201057บางระกำวิทยศึกษา 19พิษณุโลก บางระกำ
15301195ประชาสงเคราะห์วิทยา 8พิษณุโลก บางระกำ
15403958วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 1พิษณุโลก บางระกำ
15501352พรหมพิรามวิทยา 13พิษณุโลก พรหมพิราม
15601855วังมะด่านพิทยาคม 8พิษณุโลก พรหมพิราม
15703723กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 9พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
15800284จ่านกร้อง 8พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
15900310เฉลิมขวัญสตรี 4พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16000536เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 3พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16101071บ้านกร่างวิทยาคม 2พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16203718ผดุงราษฎร์ 16พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16301424พิษณุโลกพิทยาคม 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16401427พุทธชินราชพิทยา 25พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16502120วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 9พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16602180วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 3พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16702253วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 2พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16801072บ้านกลางพิทยาคม 2พิษณุโลก วังทอง
16901836วังทองพิทยาคม 3พิษณุโลก วังทอง
17000204คันโช้งพิทยาคม 7พิษณุโลก วัดโบสถ์
17101890วัดโบสถ์ศึกษา 8พิษณุโลก วัดโบสถ์
17200327ชนแดนวิทยาคม 1เพชรบูรณ์ ชนแดน
17300422ดงขุยวิทยาคม 6เพชรบูรณ์ ชนแดน
17401141บึงสามพันวิทยาคม 2เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
17501848วังพิกุลพิทยาคม 3เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
17603866เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 8เพชรบูรณ์ เมือง
17701435เพชรพิทยาคม 6เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
17801914วิทยานุกูลนารี 4เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
17902122วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 4เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
18003304สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 4เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
18101847วังโป่งศึกษา 6เพชรบูรณ์ วังโป่ง
18200945นิยมศิลป์อนุสรณ์ 8เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี
18303927บ้านบ่อรัง 1เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี
18400906นาสนุ่นวิทยาคม 1เพชรบูรณ์ ศรีเทพ
18501617เมืองศรีเทพ 10เพชรบูรณ์ ศรีเทพ
18602315ศรีเทพประชาสรรค์ 2เพชรบูรณ์ ศรีเทพ
18700869นาเฉลียงพิทยาคม 1เพชรบูรณ์ หนองไผ่
18803522หนองไผ่ 5เพชรบูรณ์ หนองไผ่
18904066บ้านทับเบิกร่วมใจ 4เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
19001614เมืองราดวิทยาคม 16เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
19103571หล่มเก่าพิทยาคม 3เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
19200045กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 4เพชรบูรณ์ หล่มสัก
19303959แก้วนิมิตวิทยา 1เพชรบูรณ์ หล่มสัก
19400521ติ้ววิทยาคม 3เพชรบูรณ์ หล่มสัก
19501286ผาแดงวิทยาคม 2เพชรบูรณ์ หล่มสัก
19603931เมตตาชนูปถัมภ์ 4เพชรบูรณ์ หล่มสัก
19703725เมตตาวิทยา 1เพชรบูรณ์ หล่มสัก
19803573หล่มสักวิทยาคม 10เพชรบูรณ์ หล่มสัก
19900901นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 3แพร่ เมืองแพร่
20001763ลองวิทยา 1แพร่ ลอง
20101829วังชิ้นวิทยา 1แพร่ วังชิ้น
20203331สองพิทยาคม 1แพร่ สอง
20301397พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 2แพร่ หนองม่วงไข่
20400370ชื่นชมพิทยาคาร 1มหาสารคาม กิ่งอำเภอชื่นชม
20500874นาดูนประชาสรรพ์ 1มหาสารคาม นาดูน
20601278ผดุงนารี 2มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
20700260งัวบาวิทยาคม 1มหาสารคาม วาปีปทุม
20800211คำชะอีวิทยาคาร 3มุกดาหาร คำชะอี
20901642แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 2แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย
21000486ตระกูลประเทืองวิทยาคม 1ยโสธร มหาชนะชัย
21101660ยโสธรพิทยาสรรค์ 1ยโสธร เมืองยโสธร
21200816ธารโตวัฑฒนวิทย์ 1ยะลา ธารโต
21300398เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย
21403252สตรีศึกษา 1ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
21501618เมืองสรวงวิทยา 1ร้อยเอ็ด เมืองสรวง
21601569มาบตาพุดพันพิทยาคาร 1ระยอง เมืองระยอง
21701884วัดดอนตูม 1ราชบุรี บ้านโป่ง
21800619ท่าหลวงวิทยาคม 1ลพบุรี ท่าหลวง
21901396พัฒนานิคม 2ลพบุรี พัฒนานิคม
22004013วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1ลพบุรี เมือง
22100426ดงตาลวิทยา 2ลพบุรี เมืองลพบุรี
22203537หนองรีวิทยา 1ลพบุรี ลำสนธิ
22301735ราชประชานุเคราะห์ 33 1ลพบุรี หนองม่วง
22400103เกาะคาวิทยาคม 1ลำปาง เกาะคา
22501790ลำปางกัลยาณี 1ลำปาง เมืองลำปาง
22603266สบปราบพิทยาคม 1ลำปาง สบปราบ
22701647แม่สันวิทยา 1ลำปาง ห้างฉัตร
22800755เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 1ลำพูน บ้านธิ
22900819ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1ลำพูน บ้านโฮ่ง
23000925น้ำดิบวิทยาคม 1ลำพูน ป่าซาง
23103307ส่วนบุญโญปถัมภ์ 1ลำพูน เมืองลำพูน
23201355พระแก้วอาสาวิทยา 5เลย ด่านซ้าย
23302349ศรีสองรักษ์วิทยา 1เลย ด่านซ้าย
23400609ท่าลี่วิทยา 1เลย ท่าลี่
23501493ภูกระดึงวิทยาคม 1เลย ภูกระดึง
23601506ภูเรือวิทยา 2เลย ภูเรือ
23701805เลยอนุกูลวิทยา 3เลย เมืองเลย
23800033กันทรลักษ์วิทยา 2ศรีสะเกษ กันทรลักษ์
23901021บัวเจริญวิทยา 1ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง
24001138บึงบูรพ์ 1ศรีสะเกษ บึงบูรพ์
24101168เบญจลักษ์พิทยา 2ศรีสะเกษ เบญจลักษ์
24200062กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
24303255สตรีสิริเกศ 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
24402337ศรีรัตนวิทยา 1ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ
24503586ห้วยทับทันวิทยาคม 1ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน
24601682ร่มเกล้า 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ
24701390พังโคนวิทยาคม 2สกลนคร พังโคน
24803229สกลนครพัฒนศึกษา 2สกลนคร เมืองสกลนคร
24900524เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2สกลนคร สว่างแดนดิน
25000846นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1สงขลา เมืองสงขลา
25103627หาดใหญ่วิทยาลัย 1สงขลา หาดใหญ่
25202144วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 1สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
25300570ทัพพระยาพิทยา 1สระแก้ว กิ่งอำเภอโคกสูง
25403290สระแก้ว 1สระแก้ว เมืองสระแก้ว
25500002กงไกรลาศวิทยา 5สุโขทัย กงไกรลาศ
25600120ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1สุโขทัย กงไกรลาศ
25703497หนองตูมวิทยา 1สุโขทัย กงไกรลาศ
25800224คีรีมาศพิทยาคม 6สุโขทัย คีรีมาศ
25900652ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 6สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม
26003973เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) 2สุโขทัย เมืองสุโขทัย
26101122บ้านสวนวิทยาคม 2สุโขทัย เมืองสุโขทัย
26202154วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 1สุโขทัย เมืองสุโขทัย
26302266วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 13สุโขทัย เมืองสุโขทัย
26403416สุโขทัยวิทยาคม 29สุโขทัย เมืองสุโขทัย
26503676อุดมดรุณี 27สุโขทัย เมืองสุโขทัย
26601078บ้านแก่งวิทยา 2สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
26701593เมืองเชลียง 5สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
26801595เมืองด้งวิทยา 1สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
26902015วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 1สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
27001119บ้านไร่พิทยาคม 4สุโขทัย ศรีสำโรง
27102016วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 1สุโขทัย ศรีสำโรง
27202355ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 24สุโขทัย ศรีสำโรง
27300781มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 4สุโขทัย สวรรคโลก
27402072วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 1สุโขทัย สวรรคโลก
27503313สวรรค์อนันต์วิทยา 12สุโขทัย สวรรคโลก
27603314สวรรค์อนันต์วิทยา 2 1สุโขทัย สวรรคโลก
27703235สงวนหญิง 1สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
27801334พนมศึกษา 1สุราษฎร์ธานี พนม
27901619เมืองสุราษฏร์ธานี 1สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
28002283วีรวัฒน์โยธิน 1สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
28103425สุรพินท์พิทยา 1สุรินทร์ ลำดวน
28203263สนมวิทยาคาร 1สุรินทร์ สนม
28301188ประชาบดีพิทยาคม 1หนองคาย กิ่งอำเภอรัตนวาปี
28401344พรเจริญวิทยา 1หนองคาย พรเจริญ
28503484หนองคายวิทยาคาร 2หนองคาย เมืองหนองคาย
28603513หนองบัวพิทยาคาร 2หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
28704056กีฬาจังหวัดอ่างทอง 1อ่างทอง ไชโย
28803463แสวงหาวิทยาคม 1อ่างทอง แสวงหา
28900362ชานุมานวิทยาคม 1อำนาจเจริญ ชานุมาน
29003612หัวตะพานวิทยาคม 1อำนาจเจริญ หัวตะพาน
29101185ประจักษ์ศิลปาคาร 1อุดรธานี เมืองอุดรธานี
29203688อุดรพัฒนาการ 3อุดรธานี เมืองอุดรธานี
29302318ศรีธาตุพิทยาคม 1อุดรธานี ศรีธาตุ
29400927น้ำปาดชนูปถัมภ์ 7อุตรดิตถ์ น้ำปาด
29501088บ้านโคกวิทยาคม 12อุตรดิตถ์ บ้านโคก
29603970นาอินวิทยาคม 3อุตรดิตถ์ พิชัย
29701411พิชัย 15อุตรดิตถ์ พิชัย
29801991วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 2อุตรดิตถ์ พิชัย
29902272วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 4อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
30003692อุตรดิตถ์ 1อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
30103693อุตรดิตถ์ดรุณี 1อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
30201774ลับแลพิทยาคม 1อุตรดิตถ์ ลับแล
30301120บ้านไร่วิทยา 1อุทัยธานี บ้านไร่
30403697อุทัยวิทยาคม 2อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี
30500640ทุ่งโพวิทยา 6อุทัยธานี หนองฉาง
30603490หนองฉางวิทยา 3อุทัยธานี หนองฉาง
30704025อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 2อุทัยธานี หนองฉาง
30801389พังเคนพิทยา 1อุบลราชธานี กิ่งอำเภอนาตาล
[ ไปหน้าหลัก ]