มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (ทุน 1 ตำบล 1 ทุน)
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ทุน 1 ตำบล 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2567

2. สมัครเข้าเป็นนักศึกษา (สมัครได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น)

แก้ไขการสมัครเรียน