มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาค ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ส-อา) ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์) ภาคพิเศษ (ส-อา) ปีการศึกษา 2566
 
 
สมัครเข้าเป็นนักศึกษา (สมัครได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น)
 
แก้ไขการสมัครเรียน