มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (Direct Admission))
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

สมัครเข้าเป็นนักศึกษา (สมัครได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น)

แก้ไขการสมัครเรียน