รายชื่อโรงเรียนที่มีผู้สมัคร รอบโควตา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)


ลำดับรหัสชื่อโรงเรียน/คลิ๊กยืนยันการสมัครจำนวนผู้สมัครจังหวัดอำเภอ
103920ลาดปลาเคล้า 1กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
204069วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ 1กรุงเทพมหานคร คลองสามวา
304068กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
403978ร่องคำ 1กาฬสินธุ์ ร่องคำ
501704ระหานวิทยา 5กำแพงเพชร กิ่งอำเภอบึงสามัคคี
600129ขาณุวิทยา 13กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
700179คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 1กำแพงเพชร คลองขลุง
801824วังแขมวิทยาคม 6กำแพงเพชร คลองขลุง
900186คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 4กำแพงเพชร คลองลาน
1000187คลองลานวิทยา 4กำแพงเพชร คลองลาน
1100632ทุ่งทรายวิทยา 6กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา
1200792ไทรงามพิทยาคม 5กำแพงเพชร ไทรงาม
1301011บ่อแก้ววิทยา 1กำแพงเพชร ไทรงาม
1401251ปางศิลาทองศึกษา 2กำแพงเพชร ปางศิลาทอง
1501372พรานกระต่ายพิทยาคม 12กำแพงเพชร พรานกระต่าย
1601760เรืองวิทย์พิทยาคม 2กำแพงเพชร พรานกระต่าย
1703867องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2กำแพงเพชร เมือง
1800055กำแพงเพชรพิทยาคม 2กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
1900171คณฑีพิทยาคม 3กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
2000315เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 3กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
2100884นาบ่อคำวิทยาคม 5กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
2201811วชิรปราการวิทยาคม 1กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
2301877วัชรวิทยา 1กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
2402082วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 4กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
2501546มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 3กำแพงเพชร ลานกระบือ
2601782ลานกระบือวิทยา 16กำแพงเพชร ลานกระบือ
2701115บ้านไผ่ 1ขอนแก่น บ้านไผ่
2803879หนองเรือวิทยา 1ขอนแก่น หนองเรือ
2902907ศูนย์การศึกษานอกระบบฯอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 1ฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3004072เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1ชลบุรี เกาะจันทร์
3102277วิศวกรรมแหลมฉบัง 1ชลบุรี ศรีราชา
3203607หันคาพิทยาคม 1ชัยนาท หันคา
3303728เทศบาล 6 นครเชียงราย 1เชียงราย เมืองเชียงราย
3403930รังษีวิทยา 1เชียงใหม่ ฝาง
3503620หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1เชียงใหม่ หางดง
3600888นาโบสถ์พิทยาคม 1ตาก กิ่งอำเภอวังเจ้า
3701827วังเจ้าวิทยาคม 1ตาก กิ่งอำเภอวังเจ้า
3800616ท่าสองยางวิทยาคม 7ตาก ท่าสองยาง
3904078บ้านแม่ระเมิง 1ตาก ท่าสองยาง
4001097บ้านตาก ประชาวิทยาคาร 4ตาก บ้านตาก
4101966วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 1ตาก บ้านตาก
4203853ป่าไม้อุทิศ 4 6ตาก พบพระ
4301340พบพระวิทยาคม 9ตาก พบพระ
4403979โสตศึกษาจังหวัดตาก 2ตาก เมือง
4500510ตากพิทยาคม 10ตาก เมืองตาก
4600544ถนอมราษฏร์บำรุง 3ตาก เมืองตาก
4703849เทศบาล 1 (กิตติขจร) 1ตาก เมืองตาก
4801280ผดุงปัญญา 13ตาก เมืองตาก
4901844วังประจบวิทยาคม 2ตาก เมืองตาก
5003932เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1ตาก แม่ระมาด
5101623แม่จะเราวิทยาคม 5ตาก แม่ระมาด
5201639แม่ระมาดวิทยาคม 10ตาก แม่ระมาด
5303846เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1ตาก แม่สอด
5401636แม่ปะวิทยาคม 1ตาก แม่สอด
5501997วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 2ตาก แม่สอด
5603284สรรพวิทยาคม 12ตาก แม่สอด
5703369สามเงาวิทยาคม 1ตาก สามเงา
5803699อุ้มผางวิทยาคม 4ตาก อุ้มผาง
5901710รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 1นครปฐม พุทธมณฑล
6001533มัธยมด่านขุนทด 2นครราชสีมา ด่านขุนทด
6100376ชุมแสงชนูทิศ 20นครสวรรค์ ชุมแสง
6200513ตาคลีประชาสรรค์ 5นครสวรรค์ ตาคลี
6300558ทหารอากาศอนุสรณ์ 5นครสวรรค์ ตาคลี
6400591ท่าตะโกพิทยาคม 1นครสวรรค์ ท่าตะโก
6500991บรรพตพิสัยพิทยาคม 1นครสวรรค์ บรรพตพิสัย
6600501ตะคร้อพิทยา 1นครสวรรค์ ไพศาลี
6701822วังข่อยพิทยา 2นครสวรรค์ ไพศาลี
6803870กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 10นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
6904075กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ 1นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
7000290จิรประวัติวิทยาคม 1นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
7104027เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 4นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
7200832นครสวรรค์ 1นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
7300848นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 3นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
7403862โพฒิสารศึกษา 5นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
7503992วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 2นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
7603239สตรีนครสวรรค์ 3นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
7701644แม่วงก์พิทยาคม 3นครสวรรค์ แม่วงก์
7800768เทพศาลาประชาสรรค์ 3นครสวรรค์ ลาดยาว
7901781ลาดยาววิทยาคม 5นครสวรรค์ ลาดยาว
8001843วังบ่อวิทยา 1นครสวรรค์ หนองบัว
8103507หนองบัว 5นครสวรรค์ หนองบัว
8204074พระแม่สกลสงเคราห์ 1นนทบุรี บางบัวทอง
8303390สารธรรมวิทยาคาร 2น่าน ท่าวังผา
8401010บ่อเกลือ 1น่าน บ่อเกลือ
8501589เมืองแงง 2น่าน ปัว
8604077นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1น่าน เมืองน่าน
8702105วิทยาลัยเทคนิคน่าน 4น่าน เมืองน่าน
8802348ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1น่าน เมืองน่าน
8903357สา... 1น่าน เวียงสา
9004073เทศบาล 1 (บุรีราฎษร์ดุรุณวิทยา) 1บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
9101153บุรีรัมย์พิทยาคม 1บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
9202169วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 2พระนครศรีอยุธยา อุทัย
9301387พะเยาพิทยาคม 1พะเยา เมืองพะเยา
9402116วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 1พะเยา เมืองพะเยา
9501399พัทลุง 1พัทลุง เมืองพัทลุง
9601060บางลายพิทยาคม 14พิจิตร กิ่งอำเภอบึงนาราง
9703646แหลมรังวิทยาคม 3พิจิตร กิ่งอำเภอบึงนาราง
9800424ดงเจริญพิทยาคม 3พิจิตร ดงเจริญ
9900504ตะพานหิน 41พิจิตร ตะพานหิน
10003719บัณฑิตศึกษาลัย 14พิจิตร ตะพานหิน
10101865วังสำโรงวังหว้า 6พิจิตร ตะพานหิน
10200152เขาทรายทับคล้อพิทยา 15พิจิตร ทับคล้อ
10301902วันทีสถิตย์พิทยาคม 2พิจิตร ทับคล้อ
10401054บางมูลนากภูมิวิทยาคม 53พิจิตร บางมูลนาก
10501831วังตะกูราษฏร์อุทิศ 1พิจิตร บางมูลนาก
10603943ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางมูลนาก 1พิจิตร บางมูลนาก
10701454โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 7พิจิตร บึงนาราง
10801413พิบูลธรรมเวทวิทยา 1พิจิตร โพทะเล
10901457โพธิธรรมสุวัฒน์ 16พิจิตร โพทะเล
11003594ห้วยยาวพิทยาคม 3พิจิตร โพทะเล
11100439ดงเสือเหลืองพิทยาคม 3พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง
11203285สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 2พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง
11301897วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 2พิจิตร โพประทับช้าง
11403724เทศบาลบ้านปากทาง 2พิจิตร เมืองพิจิตร
11501410พิจิตรพิทยาคม 43พิจิตร เมืองพิจิตร
11601818วังกรดพิทยา 4พิจิตร เมืองพิจิตร
11702119วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 25พิจิตร เมืองพิจิตร
11803296สระหลวงพิทยาคม 16พิจิตร เมืองพิจิตร
11903610หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 12พิจิตร เมืองพิจิตร
12001810วชิรบารมีพิทยาคม 2พิจิตร วชิรบารมี
12101857วังโมกข์พิทยาคม 4พิจิตร วชิรบารมี
12201835วังทรายพูนวิทยา 3พิจิตร วังทรายพูน
12303358สากเหล็กวิทยา 13พิจิตร สากเหล็ก
12400054กำแพงดินพิทยาคม 4พิจิตร สามง่าม
12500950เนินปอรังนกชนูทิศ 4พิจิตร สามง่าม
12602055วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 2พิจิตร สามง่าม
12703368สามง่ามชนูปถัมภ์ 7พิจิตร สามง่าม
12803551หนองโสนพิทยาคม 3พิจิตร สามง่าม
12902641ศูนย์การศึกษานอกระบบฯอำเภอทับคล้อ 1พิจิตร อำเภอทับคล้อ
13003118ศูนย์การศึกษานอกระบบฯอำเภอสามง่าม 1พิจิตร อำเภอสามง่าม
13100361ชาติตระการวิทยา 34พิษณุโลก ชาติตระการ
13203882บ้านน้ำจวง 5พิษณุโลก ชาติตระการ
13303311สวนเมี่ยงวิทยา 5พิษณุโลก ชาติตระการ
13400821นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 2พิษณุโลก นครไทย
13500824นครไทย 41พิษณุโลก นครไทย
13600826นครบางยางพิทยาคม 2พิษณุโลก นครไทย
13700886นาบัววิทยา 6พิษณุโลก นครไทย
13801012บ่อโพธิ์วิทยา 3พิษณุโลก นครไทย
13901662ยางโกลนวิทยา 4พิษณุโลก นครไทย
14001725ราชประชานุเคราะห์ 23 6พิษณุโลก นครไทย
14101949วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 3พิษณุโลก นครไทย
14202359ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 8พิษณุโลก นครไทย
14300952เนินมะปรางศึกษาวิทยา 18พิษณุโลก เนินมะปราง
14401851วังโพรงพิทยาคม 8พิษณุโลก เนินมะปราง
14503972เอ.เจ. เนินมะปราง 2พิษณุโลก เนินมะปราง
14600948เนินกุ่มวิทยา 4พิษณุโลก บางกระทุ่ม
14701029บางกระทุ่มพิทยาคม 18พิษณุโลก บางกระทุ่ม
14800378ชุมแสงสงคราม(อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) 1พิษณุโลก บางระกำ
14901057บางระกำวิทยศึกษา 14พิษณุโลก บางระกำ
15001195ประชาสงเคราะห์วิทยา 9พิษณุโลก บางระกำ
15103958วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 8พิษณุโลก บางระกำ
15200428ดงประคำพิทยาคม 1พิษณุโลก พรหมพิราม
15301352พรหมพิรามวิทยา 18พิษณุโลก พรหมพิราม
15401855วังมะด่านพิทยาคม 4พิษณุโลก พรหมพิราม
15503721อินทุภูติพิทยา 4พิษณุโลก พรหมพิราม
15603723กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 9พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
15700284จ่านกร้อง 15พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
15800296จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
15900310เฉลิมขวัญสตรี 18พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16003918เซนต์นิโกลาส 6พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16100450ดอนทองวิทยา 4พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16200536เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 51พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16300593ท่าทองพิทยาคม 5พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16400671เทคนิคพณิชยการพิษณุโลก 2พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16501071บ้านกร่างวิทยาคม 15พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16603718ผดุงราษฎร์ 14พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16703720พิษณุโลกปัญญานุกูล 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16801424พิษณุโลกพิทยาคม 36พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16901427พุทธชินราชพิทยา 31พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
17003712มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
17101841วังน้ำคู้ศึกษา 3พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
17202120วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 91พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
17302180วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 24พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
17402219วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
17503858วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก 10พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
17602253วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 160พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
17703851สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
17800552ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 4พิษณุโลก วังทอง
17900933น้ำรินพิทยาคม 4พิษณุโลก วังทอง
18000954เนินสะอาดวิทยาคม 4พิษณุโลก วังทอง
18101072บ้านกลางพิทยาคม 5พิษณุโลก วังทอง
18201836วังทองพิทยาคม 24พิษณุโลก วังทอง
18301849วังพิกุลวิทยศึกษา 3พิษณุโลก วังทอง
18403524หนองพระพิทยา 2พิษณุโลก วังทอง
18500204คันโช้งพิทยาคม 1พิษณุโลก วัดโบสถ์
18601890วัดโบสถ์ศึกษา 17พิษณุโลก วัดโบสถ์
18702935ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิษณุโลก 6พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก
18800159เขาย้อยวิทยา 1เพชรบุรี เขาย้อย
18903491หนองชุมแสงวิทยา 1เพชรบุรี ท่ายาง
19000239แคมป์สนวิทยาคม 4เพชรบูรณ์ เขาค้อ
19103919บ้านเข็กน้อย 3เพชรบูรณ์ เขาค้อ
19200327ชนแดนวิทยาคม 25เพชรบูรณ์ ชนแดน
19300422ดงขุยวิทยาคม 9เพชรบูรณ์ ชนแดน
19403915เสรีศึกษา 10เพชรบูรณ์ ชนแดน
19500938น้ำหนาววิทยาคม 6เพชรบูรณ์ น้ำหนาว
19603975บ้านโคกมน 1เพชรบูรณ์ น้ำหนาว
19701141บึงสามพันวิทยาคม 9เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
19801848วังพิกุลพิทยาคม 4เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
19903726วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 1เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
20003866เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1เพชรบูรณ์ เมือง
20101435เพชรพิทยาคม 19เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
20201914วิทยานุกูลนารี 16เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
20302122วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 17เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
20402378ศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 3เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
20503304สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 7เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
20603717องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
20701846วังโป่งพิทยาคม 2เพชรบูรณ์ วังโป่ง
20801847วังโป่งศึกษา 19เพชรบูรณ์ วังโป่ง
20900945นิยมศิลป์อนุสรณ์ 3เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี
21002009วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 2เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี
21102315ศรีเทพประชาสรรค์ 1เพชรบูรณ์ ศรีเทพ
21200869นาเฉลียงพิทยาคม 2เพชรบูรณ์ หนองไผ่
21301437เพชรละครวิทยา 5เพชรบูรณ์ หนองไผ่
21403522หนองไผ่ 16เพชรบูรณ์ หนองไผ่
21501614เมืองราดวิทยาคม 3เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
21603571หล่มเก่าพิทยาคม 58เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
21700045กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 3เพชรบูรณ์ หล่มสัก
21801286ผาแดงวิทยาคม 1เพชรบูรณ์ หล่มสัก
21901290ผาเมืองวิทยาคม 5เพชรบูรณ์ หล่มสัก
22003931เมตตาชนูปถัมภ์ 1เพชรบูรณ์ หล่มสัก
22103725เมตตาวิทยา 6เพชรบูรณ์ หล่มสัก
22203722ฤทัยทิพย์ 4เพชรบูรณ์ หล่มสัก
22302309ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5เพชรบูรณ์ หล่มสัก
22404000หยกฟ้า 1เพชรบูรณ์ หล่มสัก
22503573หล่มสักวิทยาคม 40เพชรบูรณ์ หล่มสัก
22601727ราชประชานุเคราะห์ 25 1แพร่ ร้องกวาง
22701397พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 1แพร่ หนองม่วงไข่
22801514ม่วงไข่พิทยาคม 1แพร่ หนองม่วงไข่
22903389สารคามพิทยาคม 1มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
23003267สบเมยวิทยาคม 2แม่ฮ่องสอน สบเมย
23104070การกุศลวัดสระทอง 1ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
23203438สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ
23301569มาบตาพุดพันพิทยาคาร 1ระยอง เมืองระยอง
23402064วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 1ลพบุรี พัฒนานิคม
23500307แจ้ห่มวิทยา 2ลำปาง แจ้ห่ม
23601812วชิรป่าซาง 1ลำพูน ป่าซาง
23701355พระแก้วอาสาวิทยา 1เลย ด่านซ้าย
23802349ศรีสองรักษ์วิทยา 6เลย ด่านซ้าย
23900917นาแห้ววิทยา 1เลย นาแห้ว
24003351สันติวิทยาสรรพ์ 3เลย ผาขาว
24101506ภูเรือวิทยา 2เลย ภูเรือ
24200934น้ำสวยพิทยาสรรพ์ 1เลย เมืองเลย
24302262วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 2เลย เมืองเลย
24400033กันทรลักษ์วิทยา 1ศรีสะเกษ กันทรลักษ์
24500254โคกสะอาดวิทยาคม 1ศรีสะเกษ โนนคูณ
24600961โนนค้อวิทยาคม 1ศรีสะเกษ โนนคูณ
24702142วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 1สกลนคร เมืองสกลนคร
24803626หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1สงขลา หาดใหญ่
24900528เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1สมุทรปราการ พระประแดง
25004076ปทุมคงคาสมุทรปราการ 1สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
25100570ทัพพระยาพิทยา 1สระแก้ว กิ่งอำเภอโคกสูง
25201079บ้านแก้งวิทยา 1สระแก้ว เมืองสระแก้ว
25300411ซับนกแก้ววิทยา 1สระแก้ว วัฒนานคร
25401879วัฒนานคร 5สระแก้ว วัฒนานคร
25503397สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) 1สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี
25600002กงไกรลาศวิทยา 20สุโขทัย กงไกรลาศ
25700120ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5สุโขทัย กงไกรลาศ
25803497หนองตูมวิทยา 3สุโขทัย กงไกรลาศ
25900224คีรีมาศพิทยาคม 10สุโขทัย คีรีมาศ
26000352ชัยมงคลพิทยา 4สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม
26100652ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 17สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม
26201094บ้านด่านลานหอยวิทยา 12สุโขทัย บ้านด่านลานหอย
26303973เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) 22สุโขทัย เมืองสุโขทัย
26401122บ้านสวนวิทยาคม 6สุโขทัย เมืองสุโขทัย
26502154วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 15สุโขทัย เมืองสุโขทัย
26603848วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 1สุโขทัย เมืองสุโขทัย
26702266วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 47สุโขทัย เมืองสุโขทัย
26803872ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสุโขทัย 1สุโขทัย เมืองสุโขทัย
26903416สุโขทัยวิทยาคม 93สุโขทัย เมืองสุโขทัย
27003676อุดมดรุณี 34สุโขทัย เมืองสุโขทัย
27102319ศรีนคร 8สุโขทัย ศรีนคร
27200583ท่าชัยวิทยา 8สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
27301078บ้านแก่งวิทยา 6สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
27401593เมืองเชลียง 9สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
27501595เมืองด้งวิทยา 7สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
27602015วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 2สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
27700134ขุนไกรพิทยาคม 1สุโขทัย ศรีสำโรง
27801119บ้านไร่พิทยาคม 6สุโขทัย ศรีสำโรง
27901837วังทองวิทยา 2สุโขทัย ศรีสำโรง
28002016วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 11สุโขทัย ศรีสำโรง
28102355ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 37สุโขทัย ศรีสำโรง
28200781เทศบาลเมืองสวรรคโลก 16สุโขทัย สวรรคโลก
28303714เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 6สุโขทัย สวรรคโลก
28403313สวรรค์อนันต์วิทยา 58สุโขทัย สวรรคโลก
28503314สวรรค์อนันต์วิทยา 2 4สุโขทัย สวรรคโลก
28603471หนองกลับวิทยาคม 1สุโขทัย สวรรคโลก
28703513หนองบัวพิทยาคาร 1หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
28804037วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1อ่างทอง ป่าโมก
28903365สามโก้วิทยาคม 1อ่างทอง สามโก้
29003380สามัคคีพิทยาคาร 1อุดรธานี น้ำโสม
29100761เทคโนโลยีอีสานเหนือ 1อุดรธานี เมืองอุดรธานี
29200927น้ำปาดชนูปถัมภ์ 7อุตรดิตถ์ น้ำปาด
29301088บ้านโคกวิทยาคม 3อุตรดิตถ์ บ้านโคก
29403970นาอินวิทยาคม 2อุตรดิตถ์ พิชัย
29501411พิชัย 38อุตรดิตถ์ พิชัย
29601991วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 2อุตรดิตถ์ พิชัย
29703873วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 4อุตรดิตถ์ เมือง
29802168วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 1อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
29902272วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 3อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
30003692อุตรดิตถ์ 1อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
30103693อุตรดิตถ์ดรุณี 2อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
30200497ตลุกดู่วิทยาคม 1อุทัยธานี ทัพทัน
30303318สว่างอารมณ์วิทยาคม 1อุทัยธานี สว่างอารมณ์
30404025อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 3อุทัยธานี หนองฉาง
[ ไปหน้าหลัก ]