มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์)
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2560

1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560
2. ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ป.ป. 2560
3. สมัครเข้าเป็นนักศึกษา (สมัครได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น)
4. แก้ไขการสมัครเรียน