มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์)
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์) (การรับนักศึกษาพิการ)
คู่มือการสมัครนักศึกษาภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
สมัครเข้าเป็นนักศึกษา (สมัครได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น)
แก้ไขการสมัครเรียน