มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (Admission)
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคปกติ รอบAdmission ประจำปีการศึกษา 2562
ขั้นตอนรายงานตัว ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
กรอกรายงานตัว รอบAdmission