มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบสาขาขาดแคลน)
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบสาขาขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2562
ขั้นตอนการสมัครรอบสาขาขาดแคลน
สมัครเข้าเป็นนักศึกษา (สมัครได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น)
แก้ไขการสมัครเรียน