มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบทั่วไป)
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ รอบทั่วไป (เพิ่มเติมบางสาขาวิชา)
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ รอบทั่วไป (PDF)
สมัครเข้าเป็นนักศึกษา (สมัครได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น)
แก้ไขการสมัครเรียน